英语人>英文歌词>专辑>专辑 Cutterpillow 中的所有曲目
专辑 Cutterpillow 中的所有曲目:

Cutterpillow

歌手: ERASERHEADS

类型: album

[Tagalog]Superproxy

[Tagalog lyric] Sawa ka na ba sa mga hassle sa buhay mo Ayaw mo na bang mag-isip para sa sarili Tinatamad ka ng bumyahe Ang gusto mo'y nakahiga na lang Napapagod ka na ba sa kakayakap sa asawa ...

[中文对照] 厌倦了花费所有的麻烦,你的生活 你不喜欢想为自己 你走遍仰卧 就像你刚才躺 有你厌倦了你的丈夫kakayakap (IT / I)的需要 拨打电话 ...

[Tagalog]Back2me

[Tagalog lyric] Saan ka nagtugo tumila na ang ambon sana man lang naghintay ng konting sandali wee wee wee hindi na nakita mula nang huling date sa Megamall kumain tayo ng spaghetti di ka ...

[中文对照] 你在哪里nagtugo消退阵雨 本来等了一会儿人只是瞬间 凌晨凌晨凌晨 自上次日购物商场没见过 我们吃的意大利面条 付您在空调taksing R&E ...

[English]Waiting For The Bus

[English lyric] I've standing here waiting for the bus On a Saturday laundry on my back Ultraviolet rays like I'm posing for a shot In a magazine what the hell does it mean? I'm a travelling ...

[中文对照] 我一直站在这里等车 在一个周六的洗衣在我的背上 紫外线像我冒充一个镜头 在一本杂志到底是什么意思呢? 我是从车的行驶直人 我在千里之外的我的头号粉丝 ...

[English]Fine Time

[English lyric] [Chorus] I hope we could spend more time together A few hours is better than never If we could only make it longer A whole day would be fine A whole day would be fine A whole ...

[中文对照] [合唱] 我希望我们能花更多的时间在一起 几个小时总比不到好 如果我们只能让它不再 一整天的时间将被罚款 一整天的时间将被罚款 一整天的时间将被罚款 ...

[Tagalog]Kamasupra

[Tagalog lyric] Sampung buwan Na akong hindi natutulog Kasi naman Ang ingay ng aming kapitbahay Pag gabi Discohouse at videoke Kaya sorry na lang Kung wala sa aking sarili Mahal kita Pero miss ...

[中文对照] 十个月 我不睡觉 也因为 我们邻居的噪音 夜 Discohouse和videoke 所以,对不起,刚刚 如果没有我自己的 爱 不过,我想你小姐 í ...

[Tagalog]Overdrive

[Tagalog lyric] Alam mo mayron akong pangarap sa buhay sana matupad na magda-drive ako hanggang Baguio magda-drive ako hanggang Bicol magda-drive ako hanggang Batangas tapos magswi-swimming ...

[中文对照] 会不会有人知道我的梦想生活 将履行 坐,我开车去碧瑶 骑车,开车送我到比科尔 我骑车,开车到八打雁 magswi D\'游泳完上海滩 我包括我的女友 ...

[Tagalog]Slo Mo

[Tagalog lyric] Dati'y walang takot kang sumubok Ng kahit anong gawain Walang kasawa-sawa sa mga bagay-bagay Di na kailangang isipin Kung anong mangyayari Walang pakialam kahit anong kalabasan ...

[中文对照] 原无畏可以试试 所有活动 无kasawa - Python的东西 不用想 会发生什么 没有在意什么后果 期铜,非nanghihinayang ...

[Tagalog]Torpedo

[Tagalog lyric] Pasensya na Kung ako ay Di nagsasalita Hindi ko kayang sabihin Ang aking nadarama Huwag mo na akong pilitin Ako ay walang lakas ng loob Para tumanggi Walang dapat ipagtaka Ako ...

[中文对照] 耐心 如果我是 在谈到 我不能说 我的感受 你有力量 我没勇气 拒绝 任何东西都不应感到惊讶 我出生 那羞怯 要做到不 耐心 如果你是反感 ...

[Tagalog]Huwag Mo Nang Itanong

[Tagalog lyric] Hika ang inabot ko Nang piliting sumabay sa'yo Hanggang kanto Ng isipan mong parang Sweepstakes Ang hirap manalo Ngayon pagdating ko sa bahay Ibaba ang iyong kilay Ayoko ng ...

[中文对照] 我把哮喘 当被迫退潮会话 垄断 思想也难以抽奖活动 硬质取胜 现在,当我回家 放下你的眉毛 我不喜欢噪音 不要问我 我告诉老大 不要问我 ...

[Tagalog]Paru-Parong Ningning

[Tagalog lyric] Nais kong marinig Ang malandi mong tinig Ang makulay mong tawa Wag ka lang magsasama Dahan-dahang ibuka Ang iyong mga pakpak Ilipad mo ako Kahit saan mo gusto Abutin ang bituin ...

[中文对照] 我想听听 在轻浮语音 色彩缤纷的笑 你不只是走到一起 轻轻展开 你的翅膀 Ilipad我 任何你想要的 达到的明星 当天susungkitin 老虎亮度 ...

[Tagalog]Walang Nagbago

[Tagalog lyric] Nung ikaw ay bata pa, ang lahat ay masaya Umiikot ang mundo at hindi humihinto Ang lahat ng makita mo ay bago At ngayon, me edad ka na At lulong sa problema Nangangarap na ...

[中文对照] 但愿人长久你还年轻,皆大欢喜 旋转的世界,不停止 所有之前看到 而现在,我你的年龄 而绝望的麻烦 有志于昨日恢复 不知道 我们为什么要改变一切 ...

[English]Poormans Grave

[English lyric] I know a man who had nothing He was a poor man all his life He lived in a shack by the roadside With starving kids and a loving wife He went to church every Sunday He prays ...

[中文对照] 我知道一个人谁无过 他是一个可怜的人,是自己一生 他住在一个窝棚在路边 与饥饿的孩子和一个贤淑的妻子   他去教堂每逢星期日 他祈祷从早上到晚上, ...

[Tagalog]Yoko

[Tagalog lyric] Nasayang ang maghapon, ano ang napala? Basura sa utak, sunburn sa batok at noo Nagmamartsang parang gago sa ilalim ng araw Baril na kahoy pinapaikot-ikot parang langaw Paano ...

[中文对照] 这一天浪费了,有什么便宜货? 废物在大脑中,颈部和前额晒斑 在阳光下显得很傻游行 木枪旋转轮像苍蝇 多么愚蠢人员会尊重? 集中demitkadit ...

[English]Fill Her

[English lyric] You don't need to leave it seems a bit naive no need to disagree or seek my history you're starin' at my soul my sanity you stole but then I knew all along that anything could ...

[中文对照] 不需要离开 这似乎有点幼稚 没必要不同意 或寻求我的历史 你盯着\'在我的灵魂 我的理智,你偷了 但后来我一直都知道 一切皆有可能出问题 你我看不到你 ...

[Tagalog]Ang Huling El Bimbo

[Tagalog lyric] Kamukha mo si Paraluman Nung tayo ay bata pa At ang galing galing mong sumayaw Mapa boogie man o cha cha Ngunit ang paborito Ay ang pagsayaw mo ng El Bimbo Nakakaindak, ...

[中文对照] 看看加帕拉莫尔 但愿人长久,我们还年轻 而即将从你跳舞 他妈的地图或嚓嚓 但最爱 你跳舞萨尔瓦多宾博 Nakakaindak ,娱乐 ...

[English]Cutterpillow

[English lyric] I use to have a cat who wouldn't ever wanna get fat so she ate a feather pillow, yellow willow a furry furry furry furry furry furry furry little fellow Exercising all day she ...

[中文对照] 我用有一只猫 谁也不会永远不想发胖 所以她吃了羽绒枕,黄柳 一个毛茸茸毛茸茸毛茸茸毛茸茸毛茸茸毛茸茸毛茸茸的小家伙 运动一整天 她无法在该泳滩游泳,似乎 ...